„Zásadní“ valná hromada ČTA a volba nového předsedy

„Zásadní“ valná hromada ČTA a volba nového předsedy

Pomalu a nenápadně se blíží další doslova mezník pro triatlon v ČR a vše, co s ním souvisí. A nejde o změnu financování sportu v ČR a novou sportovní agenturu (předstupeň ministerstva sportu), ale o daleko menší a o to zásadnější změnu, přímo v jádru tohoto sportu.

Podzimní valná hromada má totiž nejen určit další směr fungování a priorit triatlonu, ale především zvolit nového kormidelníka a kapitána triatlonové lodi na rozbouřeném sportovním moři.

A ten rozhodně nesmí být žádným „úředníkem“, který když nic neudělá, tak nic nepokazí, ale spíše vizionářem a ostrostřelcem, s tím pokud možno největším a nejagresivnějším tahem na bránu, aby pro tento sport dokázal doslova „urvat“ to, co si triatlon a další jeho klony zaslouží.

Současné bezvládí, po odstoupení Lenky Zemanové, triatlonu rozhodně nesvědčí a i když ČTA funguje a plní základní povinnosti, doslova jen přežívá a nikam se neposouvá.

Pokud chceme v ČR udržet triatlonové akce jako Challenge Prague, ITU v Karlových Varech, EP juniorů v Táboře a i další mezinárodní akce v triatlonových tlonech jako Xterra nebo kvadriatlon, nemůžeme usnout na vavřínech a musíme si svoji pozici sportovního odvětví hájit a bojovat o její posun mezi preferované sporty v ČR.

Na letošní Challenge Prague, kde jsme byli v rámci Hisportu se stánky a v pozici sponzora akce, jsem se setkal s bývalým předsedou ČTA Mírou Horákem a během našeho rozhovoru a konzultací ohledně dalšího vývoje triatlonu u nás, jsem dospěl k závěru, že by před blížící se VH rozhodně nebylo „od věci“ s ním udělat rozhovor a položit mu pár otázek.

A to nejen těch, na které odpovědi zajímají mně, ale i těch vašich. Proto tímto nenápadně vyzývám vás všechny, které triatlon zajímá a není vám lhostejný jeho další vývoj, abyste na můj mail matulic@seznam.cz posílali vaše dotazy na Míru a já se mu je pokusím zprostředkovat a snad nám na ně odpoví. Mám přislíbeno, že ano.

V minulé kandidatuře na předsedu ČTA jsem Míru dost podporoval, protože jsem doslova cítil, že triatlon minimálně posune dál, nebo vrátí na výsluní „top“ sportů, kam v předešlých letech patřil. A nemýlil jsem se. Po letech pádu a poklesu tohoto sportovního odvětví a to doslova na všech frontách, se dostavila stabilizace a postupný vzestup tohoto sportovního odvětví.

A i po odchodu Míry a za předsednictví Lenky Kovářové, která pokračovala v nastartovaných změnách a s dalšími pozitivními kroky přicházela, zažíval triatlon doslova z mrtvých vstání a následné velmi progresivní období. Vyžadovalo to nejen vizi, ale i odvahu a řadu dalších ne zrovna populárních rozhodnutí.

Jedním z nich bylo i propojení „státní“ a „komerční“ sféry, které je vždy dost problematické a hodně konfliktní, ale bez čeho dnes nelze úspěšně cokoliv rozvíjet. Na toto nakonec trošku doplatila Lenka, ve spojitosti s největším a nejprestižnějším závodem v ČR, Challenge Prague, ale to by byl námět na minimálně jeden samostatný článek.

Nyní ale triatlon stojí doslova na místě a přešlapuje před blížící se VH. Má sice vedené v podobě zkušeného generálního sekretáře ČTA, který byl pověřen dosavadním vedením, ale ten sám velmi

správně nechce dělat žádné zásadní rozhodnutí a kroky ve směřování ČTA. A tak jen udržuje vše stávající v nastaveném chodu a dohlíží na to, aby vše fungovalo, tak jak má.

Takže jak už jsem slíbil a i s dotazy které zajímají mně samotného, se obrátím na bývalého předsedu Míru Horáka, se kterým jsem se na tom dohodl na expu Challenge Prague a požádám ho o jeho názory na domácí triatlonové dění. A vy všichni se můžete připojit a poslat mi vaše dotazy.

M.M.