Plavecká škola

Plavecká škola

Již několik let se kromě trénování „sama sebe“ zabývám sestavováním tréninkových plánů na míru pro ostatní sportovce, kde se snažím zúročit lety získané zkušenosti spojené se sportovní přípravou a to nejen svoje, ale i trenérů, jejichž rukama jsem během své sportovní kariéry prošel. Psaní tréninkových plánů je založeno na znalosti sportovní minulosti každého svěřence, jeho aktuální sportovní výkonnosti a bezprostřední zpětné vazbě při jednotlivých trénincích, kterou umožňuje sledování aktuálních dat ze záznamových zařízení garmin, o-synce, polar apod. Nadstavbou je i možnost osobní účasti na některých trénincích, nebo pravidelný dohled mým asistentem na dohodnutých trénincích.

Nejde zdaleka jen o trénování vrcholových sportovců, ale i těch výkonnostních nebo lidí, kteří mají ke sportu vztah a snaží se něco konkrétního v něm dosáhnout, ať už jde o jednorázový závod, nebo dosažení určité výkonnosti.

Vyhrazuji si právo na odmítnutí spolupráce, nebo její vypovězení v případě, že se mi nejeví jako efektivní v důsledku nezodpovědného přístupu sportovce, jeho nereálných představ, kladení nepřiměřených cílů apod. Zaplacení dohodnuté částky tedy automaticky neznamená dlouhodobou spolupráci.

V rámci spolupráce nabízím i své znalosti v oblasti výživy, sportovní doplňkové výživy, regenerace, diagnostiky a léčby zranění, hypoxie, aklimatizace, techniky v jednotlivých sportech a dalších oblastech, kde spolupracuji i s mnoha specialisty v daných oborech kteří mi s mými svěřenci pomáhají.